top of page

PEPS-TECH Group

Public·44 members

FC Zlín FC Hradec Králové koukněte se 16 prosince 2023


11. 6. 2019 — 2019 | FC Hradec Králové. Uplynulou sezonu zakončil jeho tým na čtvrtém místě celostátní ligy dorostu, navíc předváděl velmi dobrý fotbal ...


Marek Kuli�: Kluci hr�li fantasticky, byla radost d�vat se na n�11. 6. 2019 | FC Hradec Kr�lov�Uplynulou sezonu zakon�il jeho t�m na �tvrt�m m�st� celost�tn� ligy dorostu, nav�c p�edv�d�l velmi dobr� fotbal. Hned p�t hr��� z devaten�ctky se v l�t� zapoj� do p��pravy A t�mu, i proto mohl b�t Marek Kuli� s ro�n�kem spokojen�. �Bylo to, jako bychom zal�vali a hnojili kytku. Kluci �li stra�n� nahoru, opravdu se na to kr�sn� d�valo, � ��k� tren�r U19. Jak jsi spokojen� se sezonou? Spokojen� m��eme b�t v�ichni. Kdy� jsme se spolu bavili p�ed sezonou, ��kal jsem, �e moje p��n� je b�t do p�t�ho m�sta. Skon�ili jsme �tvrt� s p�tibodov�m odstupem od prvn�ho m�sta a bod od t�et�ho. (SLEDUJTE ONLINE) Hradec Slavia Praha koukněte se živě 6 ... FC FASTAV Zlín. Zlín. Slezský. [fotbal] Hradec Králové Sparta koukněte se živě 8 října 2023 8. 10. 2023 — před 8 hodinami — [HODINKY]+] Hradec ... (((FOTBAL***))) FK Pardubice Fastav Zlín Přímý přenos 4 list FK JABLONEC 0 - 4 - 3 5: 12 FC ZLÍN FC Trinity Zlin B vs SK Hranice | ( Živý přenos ) 3 Ligy kolo F:L FC FASTAV Zlín - FC Hradec Králové. (streamování!!) Slovan Liberec Fastav Zlín on-line přenosu 9 Stadion Letná FC Hradec Králové FK Teplice 20. Zlín - Liberec | ONLINE fotbal | 12.8.2023 15:00 | 1. liga 12. 8. 2023 — Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání ... V Hradci hr��sk� materi�l je. Kdo z kluk� ud�lal nejv�t�� progres? Necht�l bych �pln� jmenovit� n�koho vypichovat. Velk� progres ud�lali v�ichni. Uk�zalo se, �e nestoj�me na jednom, dvou, t�ech lidech. Ka�d� chvilku tahal pilku � n�kdo m�l fazonu prvn�ch p�t kol, n�kdo jin� dal��ch p�t kol… T�m ale dr�el pospolu, posunuli se v�ichni. Hr�li jsme s Pardubicemi, vedli jsme 4:0, v 87. minut� jsme �to�ili, ztratili m�� a b�hem p�ti sekund bylo dev�t lid� za balonem. To bylo kr�sn�. N�dhera, jak to ti kluci pochopili. FC Zlín proti FC Hradec Králové živé skóre, H2H a sestavy FC Zlín bude hrát zápas proti FC Hradec Králové, který začíná v 14:00 UTC 16. 12. 2023 na Stadion Letná stadionu, ve Zlin městě, Czech Republic. Zápas bude ... Kluci �li stra�n� nahoru, opravdu se na to kr�sn� d�valo. Poslouchali jsme chv�lu i od jin�ch tren�r�, to bylo p��jemn�. K tomu pomohlo, �e jsi m�l na �to�n� fotbal dob�e slo�en� t�m, �e ano? Ur�it�. Tren�r si to m��e n�jak malovat, ale mus� m�t materi�l, kter� v tomhle ro�n�ku byl. Na druhou stranu, do ��ka n�m v zim� definitivn� ode�el Filip Firbacher, ��kali jsme si, kdo to bude �e�it v �toku. Dob�e za�al pracovat Rajnoch, chytil se dob�e. Uk�zalo se, �e kdy� n�kdo vypadne, za�ne fungovat n�kdo jin�. [[sledujte online=]] Hradec Králové Baník Ostrava přenos živ ... Zlín · FC Hradec Králové · FC Slovan Liberec [[[ŽIVÝ PŘENOS Ostrava - Hr koukněte se živě 27 Baník Slavia koukněte 75' ze hřiště odchází Jakub ... Chytil to za pa�esy, to bych vyzdvihl. Ke konci sezony se t�i hr��i usadili v reprezentaci do osmn�cti let � Denis Don�t, Filip Firbacher, a Jakub Kosa�…Proto to d�l�me. Nehon�me si triko, jestli skon��me druz�, t�et� nebo p�t�. Na��m c�lem je, abychom kluky p�ipravili natolik, aby se prosadili v ��ku, i kdy� to bude stra�n� t�k�, a aby se dostali do reprezentac�. Hradec Baník koukněte se 9 prosince 2023 Fotbal před 6 dny před 7 dny — FC Fastav Zlín · FC Slovan Liberec · FC Online... FC 2023 — sport@)) Hradec Králové Jablonec koukněte se 24. 09. 2023 MFK Karviná Baník ... Dynamo ČB Hradec Králové živě 13 prosince 2023 Živý před 3 dny — SK Dynamo České Budějovice - FC Hradec Králové. Obsah dílu. FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA. Vyrobeno 2018; •; Země původuČesko; •. Te� n�s v�echny mrz�, �e jsme nedos�hli v��, ale kdy� se ohl�dnu, vid�m, �e jaro jsme m�li fantastick�, za��tek podzimu n�m nevy�el, a pr�v� to n�s st�lo lep�� um�st�n�. Celkov� jsme ale se sezonou hodn� spokojen�. Podzim prob�hal ve vln�ch, ty se v�m na ja�e poda�ilo odstranit. Co se zm�nilo? Pro m� to bylo nov�. K devaten�ctce jsem p�i�el sedm kol p�ed koncem minul� sezony a pochopil, �e jak se t�m skl�d� ze dvou t�� ro�n�k�, v�ichni kluci cht�j� hr�t a jdou po sob�. Zpo��tku jsme museli hodn� sladit kabinu, v tom jsem se hodn� posunul. Detail zápasu FC Tescoma Zlín - SK Hradec Králové 29. FC Zbrojovka Brno BRN · 5:0, V, P. 28. FC Slovan Liberec LIB · 1:1, D, R. Marek Kulič: Kluci hráli fantasticky, byla radost dívat se na ně 11. 6. 2019 — 2019 | FC Hradec Králové. Uplynulou sezonu zakončil jeho tým na čtvrtém místě celostátní ligy dorostu, navíc předváděl velmi dobrý fotbal ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page